Zgłoszone pomysły i potrzeby do zrealizowania dla singli w kawiarence lub innych miejscach 

DUCHOWE:

Spotkania biblijne

Spotkania modlitewne

Grupa biblijna (w tygodniu, w stałym cyklu), warsztaty biblijne (raz na miesiąc/kwartał lub na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego)

Wspólne rozważania Pisma Świętego (raz w tygodniu)

Msze i spotkania w weekend

Konferencja + dyskusja słowa Bożego

.

ROZWOJOWE I TOWARZYSKIE:

Spotkania w grupach na tematy niekoniecznie religijne (np. jak radzę sobie z samotnością),

Rozmowa z ciekawymi ludźmi, albo posłuchanie ciekawych konferencji niekoniecznie teologicznych

Grupa dyskusyjna, cykl spotkań tematycznych, o filmie, teatrze, książce

Klub dobrego filmu – wspólne oglądanie (przy projektorze), potem dyskusja

Wspólne warsztaty ogólnorozwojowe: plastyczne, ruchowe, komunikacyjne

Warsztaty rozwojowe dotyczące akceptacji siebie, relacji z drugą osobą, umiejętności przeżywania

Spotkania dyskusyjne na określone tematy: samotność – jak sobie radzić, życie we dwoje, czystość przedmałżeńska

Warsztaty z psychologiem

Nieśmiałość

Spotkania dla mężczyzn przygotowujące do życia małżeńskiego

Spotkania zapoznawcze

Dyskusje w grupach umożliwiające zapoznanie się

Gry grupowe, zapoznające, integrujące

Pikniki (na tarasie u Jezuitów, na trawie)

Wspólne gotowanie

Speed dating

.

WSPÓLNE WYJAZDY:

Piesze pielgrzymki

Zebranie grupy na Światowe Dni Młodzieży na rok 2016

Wycieczki do świętych miejsc

Mini pielgrzymka, np. nawiedzenie różnych kościołów, do jakiegoś sanktuarium rowerem lub pieszo lub autobusem

.

WSPÓLNE WYJŚCIA:

Spacery, spacery po Warszawie, ciekawe miejsce gdzie można w Warszawie spędzić czas wolny

Wyprawa po Kampinosie

Spotkania w domach

Spacery historyczne

Wycieczki jednodniowe lub dłuższe

Oglądanie gwiazd, eksploracja jakiegoś terenu Wwy etc.

Rowery, weekendowe wycieczki rowerowe (maks do 20 km dziennie), z postojami na odpoczynek i rozmowy

Piknik nad Wisłą połączony np. z grami, grillem

kajaki

łyżwy

narty

karaoke

pub

aktywność sportowa (np. siatkówka)

Tańce, kurs tańca, wieczorki taneczne dla singli (wynajęta sala lub w podziemiach u Jezuitów)

Zabawa sylwestrowa, potańcówki w karnawale

Biesiada z akordeonem

Chrystoteka (taniec dla Jezusa)

wydarzenia kulturalne (kino, teatr)

Spotkania łącznie z innymi singlowymi grupami: ognisko, piknik, etc.

.

CHARYTATYWNE:

Pomoc jako wolontariusz w domach dziecka, w szpitalu

Zorganizowanie pomocy dla dzieci

Pomoc np. dzieciom z domów dziecka czy z domów pomocy, pomoc konkretnym ludziom