Media o inicjatywach Przystani i innych: niejeden.pl/media-o-nas/

Kanał Przystani Rozwoju na BeneDeo: http://benedeo.com/authors/295-przystan-rozwoju