Wiele z nas łączy się na chwili wspólnej codziennej modlitwy lub “przystani” w ciszy o godzinie 21:37, w czasie przejścia do domu w niebie jednego z naszych patronów, Jana Pawła II, patrona rodziny. Zapraszamy do wspólnego “spojrzenia w niebo” o tej porze.

modlitwa

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pięknymi modlitwami dla chrześcijan stanu wolnego (i nie tylko). Jest ich cała masa – o miłość, o męża, o żonę, o przyjaciela, o rozpoznanie drogi, o uzdrowienie, i wiele innych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.


 

Modlitwa samotnych

Panie Jezu, racz udzielić mi łaski dobrego przeżywania mojej samotności. Pozwól mi przeżywać samotność jako dar, dzięki któremu nie utracę kontaktu z samym sobą. Panie, niech w byciu samotnym przekraczam siebie. Jezu, niech w tym doświadczeniu złączę się z Tobą. Amen.


MODLITWA O ROZPOZNANIE
DROGI ŻYCIA

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
– pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze
w łonie matki.
Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie
kochasz i chcesz mego dobra.
Poprowadź mnie po
ścieżkach Twoich.

 


Modlitwa do archanioła Rafała o życiowego towarzysza

Zostałeś posłany przez Boga, by pomóc młodemu Tobiaszowi wybrać dobrą i cnotliwą żonę. Pomóż i mnie znaleźć towarzysza życiowego, który udoskonali moje życie swoją obecnością. Dobry stróżu Tobiasza, który nie tylko go ochraniałeś w czasie podróży do Syrii, ale i uleczyłeś ze ślepoty jego ojca, racz i za mną się wstawić, ulecz moją samotność.

Obieram Cię archaniele Rafale na swojego opiekuna. Racz towarzyszyć mi w mojej ziemskiej wędrówce. Ulecz moje zranienia i złe mechanizmy postępowania, które oddalają mnie od odnalezienia życiowego towarzysza. To dzięki Twojej mocy, jakiej użyczył Ci Najwyższy, uwolniłeś Sarę z ciążącego na niej przekleństwa, zabierz i ode mnie przeszkody oddalające mnie od dobra, jakie wyznaczył mi nasz Pan.

Już teraz w myśl Twego zalecenia chcę Bogu podziękować, że nakierowała moją modlitwę na przykład Twojej mocy. Raz jeszcze proszę, o patronie szczęśliwych spotkań, wysłuchaj moją modlitwę i zanieś ją aż przed tron Najwyższego Boga. Amen.

 

blog_sd_4709289_7186412_tr_429px-raffaelearcangelo


Modlitwa o przyjaciela

Boże, który z miłości wszczepiłeś w serce człowieka pragnienie wchodzenia w relacje z innymi, spraw, bym mógł(a) znaleźć przyjaciela, którego będę mógł(a) zaprosić do mojego życia, do mojej codzienności, radości. Proszę Cię na ten czas mojej samotności, byś udzielił mi łaski otwartości serca na wszystkich ludzi. Amen.Modlitwa o miłość

Ty, który jesteś Miłością, przyjmij moją modlitwę –
prośbę o zdolność do miłości.
Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość),
zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka.
Pragnę kształtować swoje wnętrze, pomnażać talenty,
dzięki którym będę mógł uczynić swą naukę i pracę owocniejszą,
a ludzi obdarować samym dobrem.
Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa, przyjaźni i miłości,
bym umiał dobrze wybrać.
Przygotuj mnie Panie do miłości,
do uczynienia szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie.
Daj mi Panie wzrok czysty,
sięgający głębi człowieka,
tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;
myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości;
język jedności i zrozumienia, bym nie ranił słowem.
I dozgonną chęć budowania związku,
tak by zawsze był źródłem naszej radości
i szkołą miłości dla naszych dzieci.
Miłością uczyń me życie.
Amen


Modlitwa o męża

Boże, wybieram dla siebie drogę małżeństwa jako drogę realizacji powołania, spełnienia siebie i szczęścia. Daj mi łaskę Ducha Świętego, abym to ja kierowała życiem mym; abym spotkała mężczyznę, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę moją w cnocie, bym przygotowała się do życia w małżeństwie: abym umiała żyć w miłości, wierności i uczciwości. Dopomóż mi, bym czas panieństwa mego wykorzystać mogła jak najlepiej, dla zdobycia cnót i zalet, które potrzebne mi będą w przyszłości, bym była dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym potem nic z mojej młodości nie potrzebowała taić przed mężem ani ukrywać przed dziećmi, by życie moje mogło im służyć za wzór do naśladowania. Ojcze mój Niebieski, żyje już gdzieś ten człowiek, który mnie szuka, z którym będę mogła się połączyć, ojciec moich dzieci. Otocz go opieką. Niech pozostanie czysty, niech będzie opanowany i szlachetny – dla Ciebie i dla mnie. Zachowaj także mnie dla niego. Wzmocnij nas, by nasz przyszły dom był bogaty w Twoje łaski. Amen.


Modlitwa o dobrego męża

Boże, Ojcze Niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła sobie dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, do których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, lecz wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa wykorzystała jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet potrzebnych będą w przyszłości do bycia dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym nic z mej młodości nie musiała taić przed mężem i dziećmi, lecz by życie moje mogło służyć im za wzór do naśladowania. Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.


Modlitwa do św. Józefa o dobrego męża

Św. Józefie, Mężu najlepszy dla swojej służebnicy Maryi, jeśli jest wolą Bożą, abym wyszła za mąż, to znaczy, że już żyje gdzieś człowiek, który ma być moim mężem i któremu będę ślubowała przed ołtarzem Boga wiarę, miłość małżeńską oraz to, że nie opuszczę go aż do śmierci. Niech on pozostanie czysty, opanowany i szlachetny, niech rozwija w sobie te wszystkie przymioty, które są potrzebne, aby być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrą głową rodziny, którą założymy z woli Boga Ojca.

Święty Józefie, czysty stróżu Dziewicy, zachowaj także i mnie, dla tego który ma być moim mężem, ojcem moich dzieci. Niech pozostanę czystą i szlachetną, niech rozwijam w sobie wszystkie przymioty, które są potrzebne, aby być dobrą żoną, matką, dobrym sercem rodziny, którą założymy z woli Boga Ojca. Amen.

 


Modlitwa o żonę

Boże, wybieram dla siebie drogę małżeństwa jako drogę realizacji powołania, spełnienia siebie i szczęścia. Daj mi łaskę Ducha Świętego, abym to ja kierował życiem mym; abym spotkał kobietę, z którą mógłbym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym dobrze przygotował się do życia małżeńskiego: bym był odpowiedzialny, stateczny, szczery i prawdomówny, konsekwentny. Pobłogosław mi, abym czas kawalerski wykorzystał do kształtowania postaw, dzięki którym mój przyszły dom będzie bezpieczny dla mnie, dla żony i dzieci, które ona urodzi. Dopomóż mi w odnalezieniu tej, którą pokocham a ona mnie. Panie otocz ją opieką. Czuwaj już dziś nade mną i nad moją przyszłą żoną. Amen.


Modlitwa o dobrą żonę

Ojcze nieskończenie dobry, Ty nie chcesz, aby człowiek był samotny. Ty jesteś w komunii miłości z synem i Duchem Świętym. Proszę, pozwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. Spraw, aby i w moim życiu powtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Stary Testament. Pomóż mi żyć modlitwą i czystością, jak to czyniła święta Rita, abym rozpoznał Twój plan i przyjął Twoją wolę. Oddal od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym tak, abym nie czynił ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Amen.


Modlitwa do św. Józefa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje życie i złączyć się z nią mocą łaski sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szczodrość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłu Przedwiecznego. Amen.


Modlitwa o pogodę ducha

O Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Dodaj mi odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność jako drogę do wewnętrznego pokoju. Pozwól mi, za przykładem Jezusa, przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie, jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen.


Modlitwa o pokój serca

Panie, daj mi pokój serca. Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty. Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem, czynem, obojętnością, niezrozumieniem. Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból. Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń. Daj mi siłę, bym umiał przebaczać. Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”, uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie. Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt. Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce” nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26). Amen.


Modlitwa o przezwyciężenie rozpaczy z powodu samotności

Miłosierny Jezu, w wielkiej udręce modliłeś się, prosząc Ojca, aby zabrał kielich cierpienia, gdyby taka była Jego wola. Wtedy, Jezu, byłeś sam, mimo, że towarzyszyli Ci Apostołowie. Byli blisko Ciebie, lecz tylko fizycznie, gdyż nie odgadywali Twych myśli, nie odczuwali Twego niepokoju – spali. Panie Jezu, Twoja modlitwa to początek mojego zbawienia. Ty, Królu mój, Zbawicielu, walczysz o moją duszę. Twoja modlitwa to godzina, w której przyjmujesz moją winę, moje śmiertelne grzechy i miliardy grzechów całego świata. To jeszcze nie droga krzyżowa na Golgotę, to tylko ofiara, to tylko modlitwa. Ale jakże wymowna, długotrwała, pobożna, cierpliwa, z miłością i Twoim poświęceniem.

Panie, niech Twoja modlitwa ukoi moją rozpacz z powodu samotności, którą przeżywam. Racz udzielić mi swojego boskiego błogosławieństwa na czas samotności, bym potrafił być ponad tę rozpacz, bym potrafił zaakceptować swoją samotność. Racz błogosławić każdemu mojemu dniowi, bym z radością podejmował swoje obowiązki, bym z miłością traktował bliskich i wszystkich tych, których stawiasz na mojej drodze. Daj mi łaskę przezwyciężenia rozpaczy, wszak ona niszczy każdy mój dzień, każdą relację i każdą dobrą myśl. Uchroń mnie, dzięki swojej łaskawości, od rozgoryczenia, które może zatruć moje życie.

Spraw, Panie Jezu Chryste, bym i ja umiał poszukiwać ukojenia w modlitwie, nawet w tej wyczerpującej, jak Twoja w Ogrójcu. Zabierz mój lęk przed tym doświadczaniem samotności, bo on zabiera mi nadzieję, bez której kochać nie sposób.

Matko pięknej miłości, która swą czystością i wzorem matczynej opieki przywołujesz każdego, kto potrzebuje Twojego wstawiennictwa. Wyproś mi, o Pani, łaskę przezwyciężenia samotności. Otocz mnie płaszczem swej opieki. Amen.


Modlitwa do opiekuna samotnych

Święty Józefie, Ty byłeś człowiekiem wiary – zawsze gotowym do przekreślania swoich planów, by wypełnić pragnienia Boga. Zrezygnowałeś z posiadania własnej rodziny, kiedy była potrzebna Twoja służba dla Jezusa i Jego Matki. Stałeś się ojcem przybranym i opiekunem i pod kierownictwem Ducha Świętego i Jego miłości spełniłeś rolę kochającego męża i ojca. Twoje ciche wypełnianie woli Bożej pokazuje, jak można znaleźć pokój serca i siły duchowe. Wytrwałeś w szukaniu miejsca dla Jezusa, nie rezygnowałeś w biedzie betlejemskiej, nie straciłeś nadziei w czasie w czasie ucieczki do Egiptu i wierzyłeś dalej, kiedy Jezus zgubił się podczas pielgrzymki do Jerozolimy, W Twojej miłości zawsze służyłeś, szukając dobra żony i dziecka.

Oddając własne życie w codziennej pracy i modlitwie znalazłeś drogę do zrealizowania siebie. W ten sposób stałeś się przykładem dla nas wszystkich, którzy pragniemy uczyć się żyć i kochać. Patrząc na Ciebie rozumiemy, że można pracować ciężko, a jednak być wolnym, przeżywać krzywdy i pomimo tego zachować swoją godność i równowagę. Twoja trwała czystość jest źródłem nowej i coraz gorętszej miłości do Maryi, do Jezusa i do wszystkich.

Ojcze samotnych przyjmij nas pod Twoją szczególną opiekę. Pozwól nam doświadczyć Twojej silnej obecności i odczuć Twoją ojcowską miłość. Razem z Tobą pragniemy mieć serce dla tych , którzy są spragnieni miłości i bezpieczeństwa, którzy cierpią z powodu braku ojcowskiej opieki i rozbicia małżeństwa i rodziny. Bądź podporą dla zagubionych i pomóż znaleźć Boga tym, którzy doświadczają od ludzi zawodu lub zdrady.

Święty Józefie, pokaż nam drogę czystej miłości dla samotnych, abyśmy potrafili kochać szczególnie tych, których nikt nie kocha. Bądź z nami, abyśmy mogli pokazać spragnionemu światu miłość Ojca Niebieskiego. Amen.


Modlitwa samotnych o uzdrowienie zranień z poprzednich relacji

Panie Jezu Chryste, Ty znasz moje życie na wskroś, Ty wiesz o wszystkim, co je ubogaca, ale też to, co je niszczy, wiesz, czym karmię się na co dzień, wiesz, jak bardzo potrafię siebie obwiniać za poprzednie złe relacje. Jezu, doskonale znasz moje serce, wiesz o wszystkich emocjach, którym ulegam, znasz zarówno te dobre, jak i te złe.

Zabierz, Panie te wszystkie złe sposoby mojego postępowania, bo one pomnażają braki w moim życiu. Proszę Cię, byś łaskawie pozwolił mi przyjąć całą prawdę o mnie, szczególnie tę prawdę o relacjach, które były dla mnie destrukcyjne, a z których stratą paradoksalnie nie mogę się pogodzić. Racz spojrzeć i uleczyć te mechanizmy postępowania, które zostały po tych relacjach, a które mogą mnie wewnętrznie niszczyć.

Panie Jezu, który uzdrawiałeś z różnych dolegliwości, pozwól mi jeszcze bardziej kochać innych ludzi i naśladować Ciebie. Ty, który przebaczasz mi wszystkie grzechy i przewinienia, pozwól, bym i ja mógł sobie przebaczyć. Jezu, racz błogosławić mi w każdej nowej relacji. Amen.


Modlitwa do św. Józefa (św. Jan XXIII)

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni. Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro – ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej małżonków przeżywających samotność

Matko Najświętsza, która zechciałaś z polecenia Bożego poślubić św. Józefa, Matko Jezusa Chrystusa, niezawodna orędowniczko małżonków, która znasz troski i radości życia małżeństwa, proszę Cię w intencji mojego męża (żony) i w mojej intencji. Błogosław nas w tym czasie trudu przeżywania samotności. Zwracam się do Ciebie najpierw w intencji mojego męża (mojej żony), udziel mu (jej) łaski pokonania pokusy rezygnacji z rozmowy, wyjaśnienia konfliktu i rozwiązania problemu. Pokieruj nim (nią) tak, by mógł (mogła) w wolności podjąć decyzję o powrocie do wspólnoty małżeńskiej bez uciekania w samotność. Ukochana Matko, która znasz moje serce, znasz wszystkie moje troski, masz wgląd w przeżywane przeze mnie emocje, udziel mi tych łask, które pozwolą mi dojść do porozumienia z moim mężem (moją żoną). Pani najłaskawsza, wyproś mi u Boga łaskę przezwyciężania własnego egoizmu i skupiania się tylko na moich potrzebach. Spraw, bym znów mogła przyjmować mojego męża (żonę) osobowo, a nie przedmiotowo. Amen.


Modlitwa osób rozwiedzionych

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie Twym płaszczem dziewiczym i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi. O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja. Chroń moje myśli, by mimo złych wspomnień były naznaczone nadzieją.

Matko Boża, dusz Twa była zanurzona w goryczy, spójrz się na dziecię Twe i naucz cierpieć, i kochać w cierpieniu. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski – naucz mnie żyć z Bogiem. Matko moja, racz spojrzeć łaskawie na moje życie i umocnić mnie w tym najtrudniejszym dla mnie czasie.

O słodka Matko Boża, na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko, Dziewico Niepokalana, w Tobie odbija mi się promień Boga. Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. Racz przyodziać mnie w puklerz Twej opieki, bym był gotów trwać w Kościele, pomimo mojej sytuacji życiowej. Wyjednaj mi u swego Boga łaskę miłosierdzia, bym mimo odłączenia się od żony (męża) mógł(a) liczyć na zbawienie wieczne. Amen.